Et arrangement i regi av Kompetanseforum Innherred.


Sted: Akset ved Inderøy videregående skole, konferansesalen.
Målgruppe: Arbeidslivet med næringslivet og offentlig sektor, tilbydere av opplæring, folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte, mfl


Program

0900 kaffe, te og mingling

Møteleder: Studiestedsleder campus Levanger, Egil Solli v/Nord universitet

09:30 Åpning og velkommen!

  • Kulturelt innslag, ved elever fra Inderøy
  • Ordfører Ida Stuberg Inderøy kommune, nestleder Innherred regionråd

09:50 Hva er kompetanse, hva betyr det for deg?

v/seniorrådgiver Odd-Inge Strandheim, Trøndelag fylkeskommune

10:20 Hvordan ser det ut på Innherred?

  • Hva ser statistikkutvalget?

v/seniorrådgiver Per Overvik, Trøndelag fylkeskommune, markedskontakt Kjell Joar Stavrum NAV Levanger/verdal og Per-Ole Austmo NAV Inn-Trøndelag

11:00 Beinstrekk

11:10 Innherred vokser - vokser din bedrift? Arbeidskrafts- og omdømmeundersøkelsen våren 2023

v/Steinkjer Næringsforum, Inderøy Utvikling og Innherred Næringsforening v/næringspolitisk leder Arild Klokkerhaug, Innherred Næringsforening

11:20 Hva er behovet til kommunene?

v/HR-ansvarlige i kommunene på Innherred, personal- og HMS-sjef Torgeir Skevik , Verdal kommune

11:30 Videregående opplæring på Innherred

v/rektorene ved de videregående skolene på Innherred, rektor Grethe E. Friedrich, Levanger videregående skole

11:40 Nord universitet og samarbeid med arbeidslivet på Innherred

v/seniorrådgiver rektors stab Arve Løberg, Nord universitet

11:50 Lunsj

12:45 Hva er viktig for oss på Innherred, for å møte framtidas behov?

Møteleder Egil Solli leder oss igjennom et arbeid i grupper

14:00 Opplæring på Innherred i Trøndelag

v/fylkesordfører Tore O. Sandvik, Trøndelag fylkeskommune

Ca. 14:15 møtets slutt


Pris: Kr. 600,- Bindende påmelding.

Presentasjoner og deltakerliste:

Deltakerliste 080623

Kompetanse 1

Kompetanse 2

Kompetanse 3

Kompetanse 4

Statistikk

NAVs bedriftsundersøkelse, Trøndelag, Inn-Trøndelag og Innherred

Arbeids- og omdømmeundersøkelsen våren 2023

Hva er behovet til kommunene?

Nord universitet og samarbeid med arbeidslivet på Innherred

De videregående skolene

Resultater fra gruppearbeid - hva er viktig for oss på Innherred for å møte framtidas behov