Innherredsstrategien er det overordnede strategidokumentet som trekker opp hovedutfordringene til regionen, hovedmålene for regionrådet og prioriterer områder for tettere politisk samarbeid i perioden 2021-2023.

Les strategien