Samarbeidet i Innherred regionråd (Innherred interkommunalt politisk råd) bygger på en samarbeidsavtale som er vedtatt av kommunestyrene i de fem samarbeidskommunene: Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger.

Les samarbeidsavtalen.