På Innherred har vi ei styrka satsing på Samskaping, gjennom et samarbeid mellom Innherred regionråd, Snåsa kommune, Inderøy kommune, Steinkjer kommune, Verdal kommune, Levanger kommune, Distriktssenteret, Visit Innherred. Sintef er engasjert i prosjektet for å levere forskning og andre leveranser til prosjektet.

Målgruppe for seminaret: Alle innbyggere som er interessert i utvikling av eget lokalsamfunn, egen kommune og regionen. Næringslivet i regionen. Frivilligheten. Folkevalgte og ansatte i kommuneorganisasjonene, andre offentlige aktører.

"Samskaping innebærer at to eller flere parter finner sammen i en likeverdig felles bestrebelse for å skape en løsning på et felles problem" - vår definisjon av samskaping.

Agenda:

  • Velkommen ved Marit Moe, daglig leder Innherred regionråd/prosjektleder for Innherred by- og bygdeLAB
  • Samskaping på Innherred v/Håkon Sivertsen, forsker Sintef
  • Innspill fra deltakerne i møte
  • 2 eksempel på samskaping fra Innherred, til inspirasjon og konkretisering: "Åpen møteplass/Forandringshuset Levanger" v/Gunnar Winther regionleder Trøndelag, KFUK-KFUM Norge og "Våja 2030" v/Trygve Wannebo næringssjef Inderøy kommune 
  • Innspill fra deltakerne i møte

Du må registrere din deltakelse, da mottar du automatisk en lenke til møte. Frist: Innen 19. 

Lenke for registering finner du her: Microsoft Virtual Events Powered by Teams