Innherredsbyen er et partnesrskap mellom kommunene knyttet til Innherred regionråd; Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa. Innherred regionråd, Frosta kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Statens Vegvesen, Nye Veier, ATB, Jernbanedirektoratet og Bane NOR.