50 personer fra ulike deler av regionens arbeidsliv, var samlet ved Nord Universitets lokaler på Røstad, Levanger.

Innherred er en region med i underkant av 70 000 innbyggere og har et komplementært arbeidsliv. Innherred er en av landets største landbruksregioner, store på industri, har mange arbeidsplasser innenfor offentlig sektor som kommuner, fylkeskommune, statsforvalter, NAV, Helse Nord-Trøndelag, Nord Universitet….Arbeidsplasser innenfor handel, bygg og mye mere.

Kompetanseforum Innherred setter søkelyset på ulike problemstillinger for regionen gjennom sitt virke. Denne gangen hadde vi valgt et høyaktuelt tema, da de videregående skolene i regionen over tid, ser en nedgang i den prosentvise andelen ungdommer som velger studiespesialisering. 70% av ungdommene tar yrkesfag, mens de resterende 30% tar studiespesialisering. Studiespesialisering forbereder deg til å ta høyere utdanning, selv om det er flere veier til høyere utdanning.

Det er lav arbeidsledighet i regionen. Mange melder om store vanskeligheter med å rekruttere riktig kompetanse, bl.a. til stillinger innenfor helse og IKT. Det er sentralt at arbeidsgivere kontinuerlig arbeider med å beholde sine ansatte, gjennom å bl.a. tilby muligheten for livslang læring gjennom etter- og videreutdanning.

Alle innlederne var i større og mindre grad opptatt av å være attraktiv for de som allerede er i regionen, samt å framstå attraktiv for andre. Det er nedgang over hele landet til utdanninger som sykepleier, lærer m.fl. Alle attraktive samfunn er nødt til å ha nok tilgang på denne arbeidskrafta.

«Vi må i enda større grad konsentrere oss om de som bor i regionen, det er bare 5% av de som vokser opp i de største byområdene våre, som flytter til distriktet» Anne Irene Myhr, Distriktssenteret. Anne Irene sa også at vi må lage en kultur for kompetanse og det å ville lære noe nytt.

Presentasjonene fra seminaret blir fortløpende lagt inn her

Distriktssenteret

Nord Universitet, Bærekraftig økonomi og bioproduksjon på Innherredx

Verdal kommune

Nord Universitet, Hva er viktig å legge til rette for når det gjelder å utdanne framtidas arbeidskraft

Leder av Innherred regionråd, ordfører i Levanger, Anita Ravlo Sand åpnet seminaret, etterfulgt av to flotte musikalske innslag fra studenter ved årsstudiet i musikk – Nord Universitet. Første innleder for dagen var Egil Solli, studiestedsleder Campus Levanger Nord Universitet. Hans innlegg gikk på: Hva er viktig å legge til rette for når det gjelder å utdanne framtidas arbeidskraft?

Anne Grete Wold Olsen, virksomhetsleder Verdal kommune, ga oss et innblikk i: Det viktigste er å komme i arbeid – Ukrainerne har omstillingsevne og tenker langsiktig.

Anne Irene Myhr, fra Distriktssenteret tok oss med inn i: Dette vet vi om ungdoms utdanningsvalg, og betydningen av regionale traineeordninger i rekrutteringsarbeidet.

Sykepleierutdanningens rolle som samarbeidsaktør for å rekruttere og beholde kompetanse i regionen, var tittelen på innlegget til Randveig Salater Rotmo fra Nord Universitet, sitt innlegg.

Siste økta denne dagen var viet temaet: Bærekraftig økonomi og bioproduksjon på Innherred. Geir Næss fra Nord Universitet innledet, deretter var det en samtale med Arild Hegdal fra Norske Skog, Christian Wee fra Proneo, Elin Sikkeland og Geir Næss fra Nord Universitet. Samtalen med ledet av Jon-Erik Vollan fra Inderøy utvikling.

Kompetanseforum Innherred - et partnerskap mellom kommunene, Trøndelag fylkeskommune, NAV, Nord Universitet, næringsforeningene på Innherred og Innherred regionråd