Kommunene i Innherred, pluss Frosta kommune, sammen med fylkeskommunen har utarbeidet og vedtatt felles areal- og transportstrategi - Sammen for attraktivitet og grønne reiser.

 

Les strategien her.

 

Besøk hjemmesiden til prosjektet.