Innherred regionråd arrangerte det første utvida regionrådsmøte i historien, sist fredag. Formannskapene på Innherred fra kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa møtte formannskapet i Frosta, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, KS i Trøndelag, Jernbanedirektoratet og AtB, Møtet som ble holdt i kulturhuset i Steinkjer, samla 75 representanter og deltakere.

Møtet ble innledet ved at nestleder i Innherred regionråd Gunnar Thorsen ønsket velkommen, etterfulgt av kulturelt innslag fra Kulturskolen i Steinkjer. Gunhild Tettli leder av Kulturkvartalet i Steinkjer ga deltakerne informasjon om kulturkvartalet og den økte deltakelsen på arrangement i kulturhuset.

Ass. statsforvalter Øystein Johannessen innledet den faglig delen av konferansen med innlegget: Godt interkommunal samarbeid - en nøkkel til fremtiden. Deretter fortsatte Utviklingsleder Antonios Bruheim Markakis og daglig leder Marit Moe i Innherred regionråd med: Innherredsbyen, status og framdrift. Etterfulgt av seksjonsleder Torhild Aarbergsbotten i Trøndelag fylkeskommune som ga oss oppdatert informasjon om Fremtidens mobilietsløsninger - muligheter og utfordringer. Direktør Harald Storrønning fra AtB fortsatte, før denne delen ble avsluttet ved at seksjonsleder Tom Nørbeck informerte forsamlingen om mobilitetspilot på Innherred - samkjøring og tilbringer.

Lunsj med smakebiter fra matprodusenter på Innherred, tilberedt av Famille.

Heia Innherred ble presentert av kommunedirektør Geir Olav Jensen i Verdal, leder av styringsgruppen og Heidi Totsåas fra Proneo. Hvordan legger vi opp det videre arbeidet med profilering av regionen?

Vi hadde deretter en mindre innspillsrunde på revidering av Innherredsstrategien, før sjefsredaktør i Trønder-Avisa Sivert Rossing avsluttet med hvordan han ser Innherredssamarbeidet.

Utviklingsleder for Innherredsbyen Innherred regioinråd, hadde sin første arbeidsdag denne dagen. Han er nå i full gang og dere kan nå  han her: antonios.bruheim.markakis@steinkjer.kommune.no Tlf: +47 951 74 787

Innherred regionråd takker alle for stort engasjsement!

Programmet

Godt interkommunalt samarbeid - en nøkkel til fremtiden v/Statsforvalteren

Innherredsbyen, status og framdrift v/Innherred regionråd

Innspill til NTP, 120424, fra 6 formannskap 

Fremtidens mobillietsløsninger - muligheter og utfordringer v/Trøndelag fylkeskommune

Nytt mobilitetstilbud fra 2028 v/AtB

Heia Innherred v/Proneo og TLab

Heia Innherred v/kommunedirektør Verdal

Innherredsstrategien v/Innherred regionråd