Arve Løberg fra Nord Universitet var tydelig på Kompetanseforum Innherred sitt seminar 8. juni: "Politikerne har snakket om det i 20 år - nå skjer det! Det blir stadig færre som søker seg til studiespesialisering". Det er viktig å se uttalelsen i lys av at arbeidslivet på Innherred har behov for ansatte med lang utdanning fra universitet og høgskoler og ansatte med fagutdanning og det er ikke udelt positivt at antallet elever som tar fagutdanning ved de videregående skole i regionen øker, på bekostning av studieforberedende. Arbeidslivet har skrikende behov for begge disse gruppene!

Gjennom dagen fikk vi belyst hvilke behov arbeidslivet har for arbeidskraft og opplæring på Innherred. Vi fikk presentert en rykende fersk undersøkelse fra næringsforeningene på Innherred, statistikk fra fylkeskommune og NAV, som viser rekordlav arbeidsledighet på 1,3% og store utfordringer med å rekruttere arbeidskraft spesielt til helse.

Tall fra Trøndelag viser at en mangler folk innenfor HELSE, 465  sykepleiere, 290 helsefagarbeidere, 100 legespesialister og 90 vernepleiere. Vi mangler HÅNDVERKERE 165 tømrere og snekkere, 125 rørleggere og VVS-montører, 110 betongarbeidere, 80 anleggs- og industrimekanikere. IT-YRKER 140 programvareutviklere, 80 systemanalytikere, 55 applilkasjonsprogrammere og 45 sikkerhetsanalytikere. ANDRE 155 kokker, 140 butikkmedarbeidere, 110 lastebil- og trailersjåfører og 75 gunnskolelærere.

I undersøkelsen til næringsforeningene har de spurt bedriftene om hva som er best med å arbeide på Innherred. De svarer bl.a. at det er nærhet til alt, friluftsliv, natur, bomiljø, arbeidsmiljø, livskvalitet, lave levekostnader.

60 deltakere fra bedrifter og deres organisasjoner og gode hjelpere, fra offentlig sektor som NAV, Trøndelag fylkeskommune med de videregående skolene og Trøndelag høyere yrkesfagskole, kommuner, sykehuset. Arbeidstakerorganisasjoner og tilbydere av opplæring til ungdom og voksne som Nord universitet og et par studiesenter.

Det ble sagt mye, både i plenum og i grupper satt sammen slik at en var bredt representert. Alle er nok enig i at Innherredsregionen må synes og være fram i skoene, i kampen om kompetansen og opplæringa i Trøndelag og nasjonalt. En arena som Kompetanseforum tilbyr, er en viktig arena for at en møtes og snakker sammen og hører det samme.

Arrangementet ble avholdt på Akset ved Inderøy videregående skole og vi fikk en kick-start på dagen med framførelse av to eksamensnummer fra elever ved Inderøy videregående skole.

 

Presentasjonene, program og deltakerliste finner dere under Kompetanseforum Innherred