I Trøndelag har vi et partnerskap for forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor, bestående av KS, fylkeskommunen, Statsforvalteren og Forskningsrådet i Trøndelag.  Arbeidet er koplet opp til verdiskapingsstrategien for Trøndelag, der forskning, innovasjon og offentlig sektor er sentrale områder.

Innovasjonsseminaret i Trøndelag ble arrangert for første gang og i tilknytning til seminaret var det et verksted/ei samling for deltakerne. Det hele foregikk på Stiklestad i tidsrommet 20. og 21. september. Kommunene i Trøndelag stilte med sine FoUI-kontakter og andre sentrale representanter. Innovasjonsselskapene, FoU-miljøene og det regionale partnerskapet, var også sentrale aktører.

Programmet for innovasjonsseminaret ser dere her:

  • Velkommen! v/Ole Herman Sveian, fylkesstyreleder i KS Trøndelag
  • Innovasjonskraft i Verdal og i regionen v/ordfører Pål Sverre Fikse
  • Hvordan øke endrings- og innovasjonskapasiteten - hvordan våge mer? v/Thomas Hoholm, instituttleder for strategi og entreprenørskap, BI
  • Innovasjonskapasitet og innovasjonskultur i distriktskommuner v/Grete Waaseth, rådgiver Distriktssenteret
  • 2040 begynner nå - kunsten å unngå den kommunale kollaps v/Henrik Dons Finsrud, fagleder innsikt og innovasjon KS
  • Forskningssamarbeid med og for kommunal sektor - sett fra et forskningsmiljø v/Øyvind Skogvold, forskningsleder Sintef digital teknologiledelse
  • Arbeid med innovasjon og innovsjonsstrategi i Namsos kommune v/Jostein Grimstad, kommunedirektør i Namsos kommune