Deltakerne på oppstartsmøtet var, i tillegg til regionrådets medlemmer og observatører, representanter fra Kompetanseforum Trøndelag, Kompetanseforum Namdal, NAV, Nord universitet, rektorer ved de videregående skolene i regionen, Trøndelag høyere yrkesfagskole, næringsforum og Karrieresenteret.

Samarbeidsviljen blant deltakerne var stor og det vil bli et nytt møte i Kompetanseforum til høsten.

 

Les mer om oppstartsmøtet her.