Innherredsbyen skal utvikles til en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. Bedre samordning av areal- og transportutviklinga i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere sammen med hverandre, med resten av Trøndelag og landet for øvrig.

Arbeidsgiver for stillingen er Innherred regionråd, et interkommunal politisk råd mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa.

Søknadsfristen er 1. desember!

Her finner du hele utlysningsteksten til Utviklingsleder Innherredsbyen https://2018011.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4715990847?link_source_id=0

 

Kanskje er det akkurat deg vi er på jakt etter, søk da vel!

Kontaktperson er daglig leder i Innherred regionråd Marit Moe, 95 22 24 25