Innkalling og protokoll finner dere på hjemmesiden til regionrådet under møteplan 3. juni 2024. Saker som bl.a. ble behandlet denne gangen var:

- Regionalt handlingsprogram næring for Innherred regionråd

- VM på ski i Trondheim 2025, Innherred profilerer seg i Granåsen og på torget under hele VM ift mat og kulturdelen/idrett blir 5. mars

- Innherred regionråd har fått tilsagn fra Trøndelag fylkeskommune på 1,5 millioner kroner over 3 år, til mat og reiseliv på Innherred mot 2030

Mat fra Snåsa ble servert deltakerne under møte, en "snåsatallerken".