Innherred regionråd hadde sitt siste møte i representantskapet i inneværende periode, i Trønderhallen på Røstad i Levanger, 22. september. Regionrådet hadde saker til behandling innen spesielt to hovedområder denne gangen. Dette var kompetanse og opplæring og samfunns- og næringsutvikling. Nord universitet som har campus på Røstad satte forsamlingen i modus med å vise representantene den store nedgangen som er både nasjonalt og lokalt innen de såkalte infrastrukturstudiene, lærer, barnehagelærer og sykepleier. Aina Hildrum, studiestedsleder Namsos Nord Universitet, hadde denne presentasjonen. Daglig leder i regionrådet Marit Moe hadde en presentasjon om arbeidet i Kompetanseforum Innherred. Forumet er et samarbeid mellom aktører innenfor næringslivet, offentlig forvaltning og kunnskapsmiljøer i regionen. Verkstedet og seminaret Kompetanseforum Innherred arrangerte 8. juni i år, ble av Trøndelag fylkeskommune benyttet i saksutredningen til en av de store sakene i møte: Helhetlig tilbudsstruktur og skolebruksplan, med spesielt fokus på Innherred. Fylkesadministrasjonen la fram denne saken for representantene, slik at en har fått informasjon om bakgrunn og ser utfordringer og muligheter for regionen. I møte ble det vedtatt å forsøke å samle seg om en felles uttalelse fra regionrådet og det er satt et eget møte om dette, før høringsfristen 20. oktober.

Bildet som følger denne nyhetssaken, er tatt i møte. Kreativ leder i Visit Innherred, Katrine Skjelvan, hadde et innlegg om Destinasjonsledelse og utvikling på Innherred. Tematikken er knyttet til regional næringsstrategi for Innherred, som regionrådet vedtok i november 2022. Opplevelser, mat og destinasjonsutvikling er viktige områder for regionen. Kasserollen med suppe illustrerte hva en trenger for å lage ei kjøttsuppe. I tillegg til de opplagte ingrediensene, som grønnsaker, vann og kjøtt, må en gjøre mange andre vurderinger som: Trenger suppen noe tilbehør, hvem skal spise suppen? Hvor og når skal suppen serveres? Hvem skal betale? Har vi utstyret vi trenger for å lage suppen, som strøm, kjøkken....Viser kompleksiteten med destinasjonsledelse. Næringsapparatet i kommunene på Innherred fulgte opp med å legge fram de viktigste områdene Innherred regionråd må fokusere på sammen. Energi, Heia Innherred - profilering av regionen, Innherredsbyen med transport, areal og transport. Næringsapparatet i samarbeid med næringsforeningene på Innherred og regionrådet, arbeider fram et handlingsprogram for dette og møter regionrådet jevning for å gi tilbakemeldinger og få innspill.

Neste representantskapsmøte i Innherred regionråd er 8. desember og det er et konstituerende møte for ny periode.