Regionrådet hadde møte på Falstadsenteret 11.mars 2022.

Tema på møtet var samarbeid med næringsforeninger/næringsforum.

Det ble også gjennomført et dialogmøte med AtB.

 

Innkalling og referat fra møtet kan leses her.