Næringsapparatet i kommunene på Innherred har over tid arbeidet med å få på plass en regional næringsstrategi for Innherred. Regionrådet vedtok dette i sitt møte den 21. november. Dere finner saksframlegg og protokoll for regionrådet i møteplanen som ligger øverst til venstre på siden, under 21. november. Vedtaket i saken ble som følger: 

"Bioøkonomi", 3. strekpkt skal være:

- Støtte opp om rekruttering, lønnsomhet og kompetansetiltak for landbruket.

1. Forslag til regional næringsstrategi for Innherred vedtas.

2. Strategien sendes kommunene, for behandling i det enkelte kommunestyre.

3. Kommunene bes  utforme handlingsplaner med utgangspunkt i strategiplanen. Handlingsplanen skal tydeliggjøre hvilke tiltak man samarbeider om i regionen og hvilke som er kommunevise.

Det er en stor milepæl for regionen å ha fått på plass dette!