Fra venstre ordfører i Steinkjer Gunnar Thorsen, fra Snåsa Arnt Einar Bardal, fra Inderøy Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen, fra Levanger Anita Ravlo Sand og fra Verdal Knut Snorre Sandnes.

Innherred regionråd ble stiftet i april 2021 og representantskapet består av 15 politikere, tre fra hver av de fem kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa. I forrige periode utgjorde ordførerne arbeidsutvalget og bidrar, sammen med daglig leder, til å forberede saker og møter med representantskapet. Konstituerende møte i regionrådet i ny periode, er 8. desember. Arbeidsutvalget hadde sitt første møte 23. oktober. I dette møte var Sintef der for å ha en dialog med nye ordførere om det arbeidet de  har utført for regionrådet om en modul i folkevalgtopplæringa i kommunene på Innherred om Samskaping. AtB innledet om dagens mobilitetstilbud i regionen og arbeidet med nytt tilbud som skal gjelde fra 2028/2029. Dette er en sak også i regionrådsmøte av 8. desember. 

Dette ble en dag med mye fokus på samarbeid på Innherred. Fra kl 1500 til 1900 deltok de, sammen med mange andre fra næringsliv og offentlig forvaltning på det første verkstedet i Heia Innherred. Sammen skal vi finne veien videre, å vise fram Innherred som en attraktivt bo- og arbeidsmarkedsregion.

Visjonen til Innherred regionråd og Heia Innherredarbeidet er: Sammen for en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion.