Hovedtema i møtet var samarbeid om helse. Helseforetakene var invitert også til møtet.

Fra Helse Midt-Norge møtte styreleder Odd Inge Mjøen og fra Helse Nord-Trøndelag møtte styreleder Gerd Janne Kristoffersen og konstitiert direktør Annamaria Forsmark.

Det ble også tid til et besøk på Sykehuset Namsos.