«Kampen om kompetansen»

Et arrangement i regi av Kompetanseforum Innherred, 21. mars 2023 O2-huset Steinkjer, Ogndalsveien 2

Program:

09:00 Kaffe, og te

konferanseleder Marit Moe, daglig leder i Innherred regionråd

09:30 Velkommen til det første arrangementet i regi av Innherred kompetanseforum! v/varaordfører Øystein Geving Bjørnes Steinkjer kommune

09:45 Kompetanseutfordringer og kompetansemuligheter på Innherred. Hvilke tiltak må vi prioritere på kompetanseområdet de neste 2 årene - innspill til handlingsplan for kompetansestrategien v/Trøndelag fylkeskommune Lisbeth Pedersen og Thea Kveinå seniorrådgivere, NAV Trøndelag ved avdelingsdirektør May Beate Haugan

11:15 Pause

11:30 Nord universitet – en tilbyder av høyere utdanning på Innherred v/studiestedslederne Tom Kilskar campus Steinkjer og Egil Solli campus Levanger, Nord universitet

12:15 Lunsj

13:15 Trøndelagsmodellen, en modell for kvalifisering til arbeid i næringslivet v/Jan Ingjar Holmvik Aker Solutions, Sonja Karlsen lærling, Ove Morten Haugan Steinkjer vg. skole, Torgeir Skjevik Verdal kommune, Julianne Valseth Lian NAV Steinkjer. Dialogen blir ledet av Kjersti Fikse, Innherred næringsforening.

En sofasamtale v/samarbeidspartnere i modellen. NAV, Trøndelag fylkeskommune, bedrift med arbeidsgiver og lærlinger

14:00 Pause

14:15 «Vi finner og skaper fremtidens ledere og nøkkelpersoner som utvikler nye Trøndelag» v/trainee/siviløkonom Ida Margrethe Kalseth Norum SpareBank 1 SMN og daglig leder Marit S. Eriksen Intro Trainee

14:45 Avslutning, videre arbeid

15:00 Møtets slutt

Arrangører:  Kompetanseforum Innherred (Innherred regionråd med kommunene på Innherred, Trøndelag fylkeskommune med de videregående skolene og Trøndelag høyere yrkesfagskole, NAV, Nord Universitet og næringsforeningene på Innherred)

Presentasjoner og deltakerliste

Deltakerliste

Trøndelag fylkeskommune og NAV

Nord universitet

Intro Trainee

Nord universitet 2