Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har vært på studietur til Trøndelag. Besøket begynte i Trondheim på formiddagen den 24. april, før ferden gikk nordover til Stiklestad og Verdal. Her ønsket ordfører Pål Sverre Fikse velkommen til kommunen og det ble en orientering om 1000-års jubileet på Stiklestad. Kvelden ble avsluttet med middag i Langhuset for komiteens medlemmer, ordførerne på Innherred, Statsforvalteren og fylkeskommunen.

Fram til lunsj 25. april var medlemmene av komiteen på InnoCamp, Steinkjer. Her ønsket ordfører Anne Berit Lein velkommen til gjestene og snakket bl.a. om den viktige rollen til Steinkjer som administrasjonsby. Deretter gikk alle en runde på InnoCamp å fikk se og få orienteringer fra Landbruksdirektoratet - landbruksklyngen og NIBIO og forskningsklyngen.

Innherred regionråd presenterte seg v/leder Pål Sverre Fikse

Kommunene og Innherred regionråd hadde forberedte presentasjoner på følgende temaer:

- Innherredsbyen - arbeid med areal og transport, regionvekstavtale v/Pål Sverre Fikse

- Kommuneøkonomien i kommunene på Innherred v/økonmisjef i Verdal kommune Helge Holthe

- Innovasjon i offentlig sektor, forsøksordningen/frikommuneforsøk v/daglig leder Innherred regionråd Marit Moe

- Boligpolitikk og Husbankens virkemidler v/kommunedirektør i Steinkjer Bjørn Kalmar Aasland

Distriktssenteret og Trøndelag fylkeskommunen avsluttet seansen, med et innlegg om deres distriktssatsing og bygdevekstavtaler.

Etter lunsj, dro følget videre til Falstad og Levanger, der ordfører Anita Ravlo Sand ønsket velkommen til Levanger. Gamingstrategien til Levanger, var her et tema, før en fikk en orientering og omvisning om og på Falstad. Sentralt her var menneskerettigheter, inkludering/integrering, sosial bærekraft og digitalisering.

Deretter gikk bussen videre til Stjørdal og avslutning av besøket.

Komiteen hadde mange interessante refleksjoner, spørsmål og råd. Kommunene og regionrådet tar med seg dette i det videre arbeidet.

 

Vi takker for besøket!