Innherred regionråd – Innherred interkommunale politiske råd, avviklet sitt konstituerende møte i representantskapet 8. desember, på Jegtvolden Inderøy.

En av hovedsakene denne dagen var den videre satsingen på Innherredsbyen. Det er utarbeidet en felles strategi for samferdsel, transport og areal i perioden 2021-2040 – sammen for grønne reiser, med et handlingsprogram. Det er opprettet en organisering for det videre arbeidet, med et partnerskap som det overordnede organet. Partene i Innherredsbyen er Innherred regionråd, Frosta kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Inderøy kommune, Steinkjer kommune, Snåsa kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Jernbanedirektoratet, AtB, Nye Veier og Statens Vegvesen. Partene er enige om å møtes en til to ganger i året. I regionrådsmøte denne dagen signerte kommunene og fylkeskommunen avtalen og de andre partene tilsluttet seg arbeidet. Kommunedirektørene, fylkesdirektøren og daglig leder i regionrådet er styringsgruppe. Det er etablert ei ressursgruppe bestående av fag- og lederressurser hos partene, som har begynt på arbeidet med å prioritere og arbeide fram de viktigste områdene for regionen.

Våren 2024 vil arbeidet få på plass en utviklingsleder som holder tak i dette arbeidet.

Dere finner partnerskapsavtalen under forsidefanen: Samferdsel, transport og areal. Der finner dere sentrale dokumenter i arbeidet med Innherredsbyen!

I bildet fra venstre: Øystein Johannessen ass. Statsforvalter Statsforvalteren i Trøndelag, Tomas I. Hallem fylkesordfører Trøndelag fylkeskommune, Unn-Elisabeth T. Kristiansen Innherred regionråd/ordfører i Inderøy kommune, Frode Revhaug ordfører i Frosta kommune, Joar Nortug Statens Vegvesen, Astrid Juberg Vordal Innherred regionråd, Gjermund Hansen Eggen Innherred regionråd/varaordfører Snåsa kommune, Oddgeir Hagen Innherred regionråd, Anita Ravlo Sand leder Innherred regionråd/ordfører Levanger kommune, Gunnar Thorsen nestleder Innherred regionråd/ordfører Steinkjer kommune, Tone Våg Innherred regionråd, Knut Snorre Sandnes Innherred regionråd/ordfører i Verdal, Terje Sivertsvoll Jernbanedirektoratet, Hilde Sætertrø AtB, Jarle Kristian Tangen Nye Veier og Marit Moe daglig leder Innherred regionråd.