Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innherredsbyen - sammen for attraktivitet og grønne reiser

Vi har en felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen for perioden 2021 og 2040. Den er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune, kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren og Statens Vegvesen. Strategien har 33 handlingspunkt, dette er vi nå i gang med å følge opp i ei varig satsing på Innherred. Det videre arbeidet er nå lagt til Innherred regionråd i et samarbeid/et partnerskap med alle de nevnte aktørene over, samt de nye aktørene Bane NOR, Nye Veier og ATB. Det er utarbeidet en partnerskapsavtale og det jobbes nå med å få på plass en finansering for det videre arbeidet. Innherredsbyen var sak i regionrådsmøte av 22. mai, i det samme møte ga regionrådet innspill til Nasjonal transportplan der vi bl.a. sa: 

"Innherred regionråd viser til at Innherred, sammen med fylkeskommunen og transportvirksomhetene, har utarbeidet og vedtatt felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen. Innherredsbyen ønsker gjennom den felles strategien å bli et av byområdene som blir vurdert for belønningsavtale med staten".

I regionrådsmøte 22. mai var alle transportvirksomhetene invitert, alle bidra med innlegg og ga positive tilbakemeldinger når det gjaldt å samarbeide videre på Innherred. Vi ser fram til fortsettelsen.

Innherredsbyen - strategien, finner dere her på hjemmesiden til regionrådet, under hovedknappen samferdsel, transport og areal

representanter fra transport- areal- og samferdselsetatene på Innherred

Fra venstre Jernbanedirektoratet ved Terje Sivertsvoll, Statsforvalteren v/Thomas Møller, Statens Vegvesen v/Joar Nortug, Bane NOR v/Ingunn Skaufel, Nye Veier v/Arild Mathisen og Harald Storrønning fra ATB

|
Publisert | Oppdatert 25. mai 2023