Innherredsbyen - felles arbeid med areal, transport og samferdsel, mellom 14 partnere på Innherred, hadde verksted for fagressurser 10. november 2023.

Under fanen på hjemmesiden til Innherredregionråd; areal, transport og samferdsel, finner dere informasjon om Innherredsbyen og sentrale dokumenter, kunnskapsgrunnlag, strategi med handlingsprogram osv.

I dette verkstedet var Mjøsbyen ved sekretariatsleder Paul H. Berger invitert til å gi Innherredsbyen erfaringer og gode råd fra sitt arbeid. Arbeidet i Mjøsbyen har gått foran oss i Innherredsbyen, så det var meget interessant å høre om deres vei fra strategi til handling. Vi ble også fort enige om å videreføre samarbeidet mellom våre to regioner, som har mange likehetstrekk.

Nye Veier ved prosjektutviklingssjefen Nye Veier Jarle Kristian Tangen, ga siste status på arbeidet med E6 Åsen-Steinkjer. Nye Veier møter også representantskapet i Innherred regionråd 8. desember.

Partene jobbet ellers med å konkretisere videre oppfølging av handlingsprogrammet med 33 handlingspkt, hva er viktigst, hva er mindre viktig, hva må vi anbefale politikerne først og hva kan vente noe?