Innherredsbyen er et samarbeid mellom mange parter. I tillegg til kommunene som samarbeider om Innherred regionråd, deltar Frosta kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Nye Veier, Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og AtB, i satsingen. Innherredsbyen skal utvikles til en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. Bedre samordning av areal- og transportutviklinga i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere sammen med hverandre, med resten av Trøndelag og landet for øvrig.

Antonios kommer fra en stilling som areal- og byplanlegger i Levanger kommune. Han har tidligere hatt tilsvarende arbeidsoppgaver i kommunene Steinkjer og Leksvik. Av utdanning har han en mastergrad i samfunnsgeografi. Antonios er født i Athen og oppvokst i fødebyen i tillegg til Sogndal. Han er nå bosatt i Levanger.

Arbeidsgiver er Innherred regionråd, som er et interkommunalt politisk råd mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa. Regionen bosetter i overkant av 70 000 innbyggere, har mange besøkende og tilreisende og har et variert og utfyllende arbeids- og næringsliv.

«Jeg ser virkelig frem til å begynne i jobben med å styrke regionen med kommuner som spiller på lag. Det er eneste måten vi kan få til dette til på. Det første jeg skal fokusere på er å spisse Innherredsbyen som produkt og besøke den enkelte kommune med deres folkevalgte, administrasjon, næringslivet og innbyggere. Jeg er opptatt av å møte folket og være tett på samfunnslivet. Samtidig som det skal jobbes regionalt og nasjonalt for å få til et avtalegrunnlag med staten, skal det være fokus på hva vi kan få til helt uavhengig av dette, og det er mye!

Det skal bli økt kraft i prosjektet med fokus på gjennomføringsevne. Det skal derfor sørges for at vi kommer fort frem til handling og reell gjennomføring av tiltak. Dette gleder jeg meg til!»

Antonios begynner i jobben i begynnelsen av april måned.