Sted: Nord Universitet, Campus Levanger - Røstad, Rom Lev-Ny2101. Auditoriet i 1. etg. i Nylåna, midt i bygget
Dato: 6. mars, kl 08:30 til 12:00 inkl lunsj
Målgruppe: Arbeidslivet med næringslivet og offentlig sektor, tilbydere av opplæring, folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte.
Pris: Kr 450,-

Arrangører: Kompetanseforum Innherred, et partnerskap mellom aktører i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa: Trøndelag fylkeskommune, NAV, Nord Universitet, Næringsforeningene og kommunene på Innherred, Innherred regionråd

Påmeldte deltakere til arrangementet

Program

08:00 Kaffe, te og mingling

Møteleder: Daglig leder i Innherred regionråd, Marit Moe

08:30 Åpning og velkommen!
v/Anita Ravlo Sand leder av Innherred regionråd, ordfører i Levanger og kulturelt innslag ved musikkstudenter fra Nord Universitet

08:45 Hva er viktig å legge til rette for når det gjelder å utdanne framtidas arbeidskraft?
v/studiestedsleder, Nord Universitet

09:15 Det viktigste er å komme i arbeid – Ukrainerne har omstillingsevne og tenker langsiktig
v/Anne Grete Wold Olsen, virksomhetsleder integrering og mangfold, Verdal kommune

09:25 Dette vet vi om ungdoms utdanningsvalg, og betydningen av regionale traineeordninger i rekrutteringsarbeidet
v/Anne Irene Myhr seniorrådgiver Distriktssenteret

10:00 Pause

10:15 Sykepleierutdanningens rolle som samarbeidsaktør for å rekruttere og beholde kompetanse i regionen?
v/ Randveig Salater Rotmo, studieleder fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet

10:45 Omrigg

10:50 Bærekraftig økonomi og bioproduksjon på Innherred
«Bærekraftig økonomi og bioproduksjon – Kompetanse for næringslivet på Innherred»
v/Geir Næss faggruppeleder – husdyr, produksjon og velferd. Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord Universitet.
Samtale på scenen med Geir Næss, Universitetslektor Elin Halvorsen Sikkeland, Nord Universitet, Arild Hegdal, Produksjonssjef Råstoff & Energi Norske Skog og Christian Wee, daglig leder Proneo.
Samtalen ledes av Jon-Erik Vollan, Inderøy Utvikling

11:30 Lunsj, kantina Nord Universitet

12:00 Slutt

Bindende påmelding innen 29. februar 

PÅMELDING: