Avisa Innherred og Trønder-Avisa har disse første dagene i 2024, pekt på viktigheten av at vi på Innherred står sammen om å gjøre regionen til en enda mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. Begge redaktørene har viet tid til dette i sine ledere.

Vi er helt enige med begge redaktørene i dette. Skal vi som region framstå som den foretrukne både for egne innbyggere, tilflyttere og besøkende og næringsliv, må vi som region stå samla og jobbe strategisk i forhold til dette.

Innherred regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa og ble opprettet i 2021. Hele kongstanken med arbeidet her er: Sammen for en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. Regionen er den nest største i Trøndelag, etter Trondheimsregionen, med om lag 70 000 innbyggere. Vi har mange pågående satsinger, der Heia Innherred er en av disse.

Verdal kommune initierte til en felles satsing på profilering av regionen, i 2023. Dette arbeidet er under utarbeiding. Romjulsarrangement/hjemflyttertreff i regi av kommunene og næringslivet, for voksne, var et slikt konkret tiltak i kommunene i 2023. Gjennom arbeidet med Heia Innherred, kjenner vi til Heia Nord-Norge og flere andre satsinger. Erfaringer fra eksisterende satsinger, blir tatt med i det videre arbeidet. Vi er nå i gang med utarbeidelse av satsingen Heia Innherred, sammen med mange parter. En større work-shop med inviterte fra hele regionen ble arrangert i oktober 2023. En prosjektbeskrivelse, en konseptutvikling og en forretningsmodell er nå under utarbeidelse.

Vi har store forventninger til arbeidet og er utålmodige etter å komme i gang!

 

På vegne av Innherred regionråd

Anita Ravlo Sand leder/ordfører Levanger, Gunnar Thorsen ordfører Steinkjer, Arnt Einar Bardal ordfører Snåsa, Unn-Elisabeth T. Kristiansen ordfører Inderøy og Knut Snorre Sandnes ordfører Verdal