Innherred regionråd ved medlemmene av representantskapet, ønsker alle sammen ei god jul og et godt nytt år! Bilde er fra konstituerende møte på Jegtvolden, Inderøy, 8. desember 2023. Her ble leder og nestleder valgt. Leder av regionrådet er Anita Ravlo Sand ordfører i Levanger, nestleder er Gunnar Thorsen ordfører i Steinkjer. 

Fremste rekke fra venstre Astrid Juberg Vordal Levanger, Unn-Elisabeth T. Kristiansen Inderøy, Anita Ravlo Sand Levanger, Knut Snorre Sandnes Verdal.

Midterste rekke fra venstre Anne Berit Lein Steinkjer, Trine Hasvang Vaag (vara for Arnt Einar Bardal) Snåsa, Gjermund Hansen Eggen Snåsa og Gunnar Thorsen Steinkjer.

Øverste rekke fra venstre Geir Jostein Ørsjødal Inderøy, Tone Våg Snåsa, Christine Agdestein Steinkjer, Oddgeir Hagen (vara for Nina Bakken Bye) Levanger og Marit Moe daglig leder.

De som ikke er med i bildet er Trine Reitan, Bodil Ressem Verdal og Trude Hoff Inderøy.