Innherred regionråd er opptatt av mulighetene som ligger i det å jobbe internasjonalt. Det er også utgangspunktet for at vi har utarbeidet en internasjonal strategi for de fem kommunene i regionrådet. Strategien ligger på regionrådets hjemmeside.

Regionrådet er medlemmer i foreningen Trøndelag Europakontor i Brussel Trøndelags Europakontor | Mid-Norway European Office %

En gang i året arrangerer de norske regionkontorene i Brussel, med samarbeidspartnere, et Lynkurs i EU og EØS for folkevalgte og ledere i kommunesektoren: EU og EØS på 1-2-3.  For å forstå systemene og mulighetene som ligger i dette for oss, deltok i år, leder i regionrådet Anita Ravlo Sand ordfører i Levanger kommune, nestleder Gunnar Thorsen ordfører i Steinkjer og Marit Moe daglig leder i Innherred regionråd, sammen med 15 andre kommuner og to regionråd fra Trøndelag og til sammen 90 deltakere fra hele landet.

Om lag 50% av sakene som kommer til behandling lokalt i kommunene og regionene, er påvirket av EU-lovgivning og EU-politikk. Innenfor områder som offentlige anskaffelser, klima og miljø, energi…..EØS-avtalen sitt mål er å knytte EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein til EUs indre marked (Regjeringen).

Statssekretær i Kommunal- og Distriktsdepartementet Ole Gustav Narud fra SP, poengterte viktigheten av å reise til Brussel hvis en skal forstå. «Kunnskap om dette feltet er viktig og er med på å sikre demokratiet i Norge», sa Narud videre.

Trøndelags europakontor la til rette for at vi fra Trøndelag fikk et møte med Generalsekretæren i NATOs rådgiver, Randi Ness. Dette møte, samt øvrige innlegg på lynkurset er selvsagt preget av den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden og Europa og hvilke roller NATO og EU har i denne sammenheng.

Det er mange gode hjelpere for næringslivet og offentlige aktører som kommuner og fylkeskommuner i Brussel. Fra Trøndelags Europakontor, KS, NHO, Norges delegasjon til den europeiske union, EFTA og mange flere.