Regionrådet ble etablert i april 2021 og det er mye som er på plass, bl.a. en Innherredsstrategi for perioden 2021-2023. Visjonen for samarbeidet er: Sammen for en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. De viktigste strategiske områdene i perioden er samferdsel og transport, næringsutvikling, internasjonalisering, kompetanse, FoU og innovasjon, by- og tettstedsutvikling. AU og daglig leder gikk igjennom strategien for å se på status og framdrift.

Marit er utdannet samfunnsviter, med samfunnsplanlegging og ledelse og kommer fra KS der hun bl.a. har vært daglig leder i KS Nord-Trøndelag. Det er bare å ta kontakt med Marit, hun blir å finne på Steinkjer rådhus og hun vil prioritere å også sitte hos de andre kommunene.