Det første møtet i regionrådet ble holdt 4.mai 2021 på Teams. Det første fysiske møtet ble holdet 31.august 2021 på Ismenningen fjellstuggu i Snåsa.