Oppstartsmøtet for Kompetanseforum Innherred ble gjennomført 13.juni 2002 på Saga på Inderøya.

I tillegg til regionrådets medlemmer og observatører deltok representanter fra de videregående skolene, næringsforum/næringsforeninger, karrieresenteret, Trøndelag høyere yrkesfagskole, NAV, Nord universitet, Kompetanseforum Trøndelag og Namdal regionråd.

Tema for møtet var:

  • Hva er kompetanseforum 
  • Utfordringsbildet 
  • Diskusjon om vegen videre

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med hvilken rolle Kompetanseforum Innherred skal ha og planlegge neste møte i forumet.

Arbeidsgruppen består av: daglig leder i regionrådet, NAV, en repr. for de videregående skolene, en representant for næringsforum/næringsforeninger, Trøndelag høyere yrkesfagskole og en representant for kommunene.

 

Presentasjoner fra møtet:

Hva er kompetanseforum v/Eirik H.Iversen, Trøndelag fylkeskommune

Utfordringsbildet v/Per Jorulf Overvik, Trøndelag fylkeskommune