I år var vi ved sykehuet Namsos. Ordførerne i Namdal og Innherred, møtes en gang i året til en helsedialog med styreledere og administrerende direktører i Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Helsefellesskapet i nordre Trøndelag er også en av aktørene og i år var ordførerne i kommunene Bindal, Frosta, Stjørdal og Meråker, også invitert.

I tillegg til å oppdatere hverandre på status og utfordringer, var rehabilitering og den begrensede tilgangen på helsepersonell og kompetanse, viktige temaer. Dialogen bar preg av at en har de samme utfordringene, dette kan løses ved at en faktisk samarbeider mer, hører på hverandre og forstår utfordringsbildet. Kan vi prøve ut noe sammen?

Vi var på befaring ved sykehuset Namsos og fikk se nærmere på hvor den nye landingsplassen for helikoptre er planlagt. Den skal stå ferdig innen utgangen av 2025. Vi fikk høre mere om mobilt røntgen som sykehuset Namsos og flere av Namdalskommunene har nå flere års erfaring med. Til slutt fikk vi en orientering om akkuttmottaket.